თამაშები
სამორინე ივერია თბილისის სამაგიდო თამაშები
პოკერი (6 კარტიანი)

თამაში მიმდინარეობს 52 კარტიანი ერთი დასტა ბანქოთი. მაგიდაზე განლაგებულია 6 ბოქსი. თითოეული ბოქსი მოიცავს ფსონების დასადებ ორ ნაწილს. პირველი „ანტე“, რომელშიც დევს თავდაპირველი ფსონი და მეორე „ბეთი“, რომელშიც თამაშის შემთხვევაში იდება „ანტეს“ ორმაგი თანხა.

 • მოთამაშეს აქვს უფლება გააგრძელოს ან შეწყვიტოს თამაში.
 • მინიმალური ფსონი - 10 აშშ დოლარი
 • მაქსიმალური ფსონი - 25 000 აშშ დოლარი
 
პოკერი (ტეხასური)

თამაში მიმდინარეობს 52 კარტიანი ერთი დასტა ბანქოთი. მაგიდაზე განლაგებულია 6 ბოქსი. თითოეული ბოქსი მოიცავს ფსონების დასადებ ორ ნაწილს. პირველი „ანტე“, რომელშიც დევს თავდაპირველი ფსონი და მეორე „ბეთი“, რომელშიც თამაშის შემთხვევაში იდება „ანტეს“ ორმაგი თანხა.

 • მოთამაშეს აქვს უფლება გააგრძელოს ან შეწყვიტოს თამაში.
 • მინიმალური ფსონი - 10 აშშ დოლარი
 • მაქსიმალური ფსონი - 500 აშშ დოლარი
 
პოკერი (რუსული)

თამაში მიმდინარეობს 52 კარტიანი ერთი დასტა ბანქოთი. თამაშში დილერის წინააღმდეგ თამაშობს ოთხი მოთამაშე. თითოეული ბოქსი მოიცავს ფსონების დასადებ ორ ნაწილს. პირველი „ანტე“, რომელშიც დევს თავდაპირველი ფსონი და მეორე „ბეთი“, რომელშიც თამაშის შემთხვევაში იდება „ანტეს“ ორმაგი თანხა.

 • მოთამაშეს აქვს უფლება გააგრძელოს ან შეწყვიტოს თამაში.
 • მინიმალური ფსონი - 10 აშშ დოლარი
 • მაქსიმალური ფსონი - 25 000 აშშ დოლარი
 
ბაკარა

კარტი რიგდება სპეციალური ყუთიდან, რომელიც შეიცავს 6 ერთმანეთში არეულ 2 ნაწილად გაყოფილ ბანქოს დასტას. თამაშში მონაწილეობს ბანქოს პირველი ნაწილი. მოთამაშე აკეთებს ფსონს „მოთამაშის მოგებაზე“, „ბანკის მოგებაზე“ ან თანაბარ რეზულტატზე. არ შეიძლება ერთდროულად ფსონის დადება მოთამაშეზე და ბანკზე, ხოლო თუ დევს ფსონი თანაბარ რეზულტატზე, ამ შემთხვევაში შეიძლება დაიდოს კიდევ ერთი ფსონი მოთამაშეზე ან ბანკზე.

 • მინიმალური ფსონი - 10 აშშ დოლარი
 • მაქსიმალური ფსონი - 5000 აშშ დოლარი
 
ბლექ ჯეკი

თამაშობს ექვსი დასტა ბანქო. მაგიდაზე განლაგებულია 7 ბოქსი. მოთამაშეს უფლება აქვს ითამაშოს მინიმუმ ერთ და მაქსიმუმ შვიდ ბოქსზე სურვილის მიხედვით. თუ მოთამაშეს არ აკმაყოფილებს თავისი ქულა, მას შეუძლია გაანახევროს ფსონი და შეწყვიტოს თამაში.

 • მინიმალური ფსონი - 10 აშშ დოლარი
 • მაქსიმალური ფსონი - 500 აშშ დოლარი
 
ამერიკული რულეტი

მაგიდაზე სპეციალური თავისებური თანმიმდევრობით განლაგებულია 37 რიცხვი (0-დან 36-ის ჩათვლით). ამერიკულ რულეტზე მოთამაშე თავისი შეხედულებისამებრ იღებს ფერადი „ფიშკების“ გარკვეულ რაოდენობას და ათავსებს მას (მათ) სათამაშო ველზე მისთვის სასურველ ციფრებზე ან სხვა კომბინაციებზე. დილერი უშვებს ბურთს (ე.წ. „სპინს“). მოთამაშეს ამის შემდეგაც აქვს ფსონების დადების უფლება მანამდე, ვიდრე დილერი გამოაცხადებს რომ „შეწყდა ფსონების მიღება“.

 • მინიმალური ფსონი - 50 აშშ ცენტი
 • მაქსიმალური ფსონი - 500 აშშ დოლარი

 

სამორინე ივერია თბილისის სლოტ აპარატები
Aristocrat

მოთამაშე სპეციალური მიმღების მეშვეობით ათავსებს თანხას აპარატში, რის შედეგადაც თანხა აისახება ეკრანზე კრედიტის სახით. ამის შემდეგ მოთამაშეს შეუძლია დადოს ფსონები განსაზღვრული დროის ფარგლებში.

ამ ტიპის აპარატებით მოთამაშეს შესაძლებლობა აქვს ითამაშოს რამდენიმე სახეობის იდენტური ტიპის თამაში.

 • მინიმალური ფსონი - 1 თეთრი
 • მაქსიმალური ფსონი - 36 ლარი
 
MAGIC GAMES PREMIUM HD VIP III

ამ ტიპის აპარატებით მოთამაშეს შესაძლებლობა აქვს ითამაშოს რამდენიმე სახეობის იდენტური ტიპის თამაში.

 • მინიმალური ფსონი - 0.10 ლარი
 • მაქსიმალური ფსონი - 200 ლარი
 
NOVOLINE INTERACTIVE (1-2-3)

ამ ტიპის აპარატებით მოთამაშეს შესაძლებლობა აქვს ითამაშოს რამდენიმე სახეობის იდენტური ტიპის თამაში.

 • მინიმალური ფსონი - 1 თეთრი
 • მაქსიმალური ფსონი - 200 ლარი
 
PREMIUM-V+GAMINATOR

ამ ტიპის აპარატებით მოთამაშეს შესაძლებლობა აქვს ითამაშოს რამდენიმე სახეობის იდენტური ტიპის თამაში.

 • მინიმალური ფსონი - 1 თეთრი
 • მაქსიმალური ფსონი - 100 ლარი
 
GAMINATOR (Kobra) და MULTIGAMINATOR (42)

ამ ტიპის აპარატებით მოთამაშეს შესაძლებლობა აქვს ითამაშოს რამდენიმე სახეობის იდენტური ტიპის თამაში.

 • მინიმალური ფსონი - 0.10 ლარი
 • მაქსიმალური ფსონი - 100 ლარი
 
IGROSOFT

თანხა აპარატში თავსდება სპეციალური მიმღების მეშვეობით, რის შემდეგაც აპარატი მოდის სათამაშო მდგომარეობაში.

მოგების ფაქტი ფიქსირდება სიმბოლოების კომბინაციების სრული ან ნაწილობრივი დამთხვევით. მოგება განისაზღვრება სათამაშოდ არჩეული ფსონის სიდიდითა და დამთხვეული სიმბოლოების რაოდენობით. მას შემდეგ, რაც ეკრანზე დაფიქსირდება მოგება, მოთამაშეს შეუძლია გადავიდეს ე.წ. „გაორმაგების“ ეტაპზე. კონკრეტულად, მოთამაშემ უნდა გამოიცნოს ეკრანზე მოცემულ კარტზე უფრო მაღალი კარტი გამოვა თუ დაბალი. სწორად გამოცნობის შემთხვევაში თანხა გაორმაგდება, წინააღმდეგ შემთხვევაში კი - დაიკარგება.

 • მინიმალური ფსონი - 0.10 ლარი
 • მაქსიმალური ფსონი - 22.50 ლარი
 
EGT (MULTI 3,5,6,7)

თანხა აპარატში თავსდება სპეციალური მიმღების მეშვეობით, რის შემდეგაც აპარატი მოდის სათამაშო მდგომარეობაში.

მოგების ფაქტი ფიქსირდება სიმბოლოების კომბინაციების სრული ან ნაწილობრივი დამთხვევით. მოგება განისაზღვრება სათამაშოდ არჩეული ფსონის სიდიდითა და დამთხვეული სიმბოლოების რაოდენობით. მას შემდეგ, რაც ეკრანზე დაფიქსირდება მოგება, მოთამაშეს შეუძლია გადავიდეს ე.წ. „გაორმაგების“ ეტაპზე. კონკრეტულად, მოთამაშემ უნდა გამოიცნოს ეკრანზე მოცემულ კარტზე უფრო მაღალი კარტი გამოვა თუ დაბალი. სწორად გამოცნობის შემთხვევაში თანხა გაორმაგდება, წინააღმდეგ შემთხვევაში კი - დაიკარგება.

 • მინიმალური ფსონი - 1 თეთრი
 • მაქსიმალური ფსონი - 60 ლარი
 
EGT (PREMIER MULTI 3-4-5)

თანხა აპარატში თავსდება სპეციალური მიმღების მეშვეობით, რის შემდეგაც აპარატი მოდის სათამაშო მდგომარეობაში.

მოგების ფაქტი ფიქსირდება სიმბოლოების კომბინაციების სრული ან ნაწილობრივი დამთხვევით. მოგება განისაზღვრება სათამაშოდ არჩეული ფსონის სიდიდითა და დამთხვეული სიმბოლოების რაოდენობით. მას შემდეგ, რაც ეკრანზე დაფიქსირდება მოგება, მოთამაშეს შეუძლია გადავიდეს ე.წ. „გაორმაგების“ ეტაპზე. კონკრეტულად, მოთამაშემ უნდა გამოიცნოს ეკრანზე მოცემულ კარტზე უფრო მაღალი კარტი გამოვა თუ დაბალი. სწორად გამოცნობის შემთხვევაში თანხა გაორმაგდება, წინააღმდეგ შემთხვევაში კი - დაიკარგება.

 • მინიმალური ფსონი - 1 თეთრი
 • მაქსიმალური ფსონი - 60 ლარი
 
EGT (PREMIER EGYPT QUEST MULTI 1)

თანხა აპარატში თავსდება სპეციალური მიმღების მეშვეობით, რის შემდეგაც აპარატი მოდის სათამაშო მდგომარეობაში.

მოგების ფაქტი ფიქსირდება სიმბოლოების კომბინაციების სრული ან ნაწილობრივი დამთხვევით. მოგება განისაზღვრება სათამაშოდ არჩეული ფსონის სიდიდითა და დამთხვეული სიმბოლოების რაოდენობით. მას შემდეგ, რაც ეკრანზე დაფიქსირდება მოგება, მოთამაშეს შეუძლია გადავიდეს ე.წ. „გაორმაგების“ ეტაპზე. კონკრეტულად, მოთამაშემ უნდა გამოიცნოს ეკრანზე მოცემულ კარტზე უფრო მაღალი კარტი გამოვა თუ დაბალი. სწორად გამოცნობის შემთხვევაში თანხა გაორმაგდება, წინააღმდეგ შემთხვევაში კი - დაიკარგება.

 • მინიმალური ფსონი - 0.40 ლარი
 • მაქსიმალური ფსონი - 8 ლარი
 
Roulette “Novo Multi Roulette TM

აპარატი წარმოადგენს ელექტრო-მექანიკურ მოწყობილობას, 12 სათამაშო ადგილით და თითოეული მოთამაშისათვის ინდივიდუალური სათამაშო ეკრანით.

მოთამაშე სპეციალური მიმღების მეშვეობით ათავსებს თანხას აპარატში, რის შედეგადაც თანხა აისახება ეკრანზე კრედიტის სახით. ამის შემდეგ მოთამაშეს შეუძლია დადოს ფსონები.

ფსონების დადების შემდეგ ხდება გათამაშება: სათამაშო ბორბალში დატრიალდება ბურთულა და გამოვლინდება მოგებახვედრილი რიცხვი. მოგებული მოთამაშე მიიღებს მოგებას ფსონის ოდენობის შესაბამისად.

 • მოთამაშეს უფლება აქვს ნებისმიერ დროს შეწყვიტოს თამაში და მოითხოვოს მოგებული თანხა.
 • მინიმალური ფსონი - 1 თეთრი
 • მაქსიმალური ფსონი - 100 ლარი
 
Roulette GP8 Gambee

აპარატი წარმოადგენს ელექტრო-მექანიკურ მოწყობილობას, 14 სათამაშო ადგილით და თითოეული მოთამაშისათვის ინდივიდუალური სათამაშო ეკრანით.

მოთამაშე სპეციალური მიმღების მეშვეობით ათავსებს თანხას აპარატში, რის შედეგადაც თანხა აისახება ეკრანზე კრედიტის სახით. ამის შემდეგ მოთამაშეს შეუძლია დადოს ფსონები.

ფსონების დადების შემდეგ ხდება გათამაშება: სათამაშო ბორბალში დატრიალდება ბურთულა და გამოვლინდება მოგებახვედრილი რიცხვი. მოგებული მოთამაშე მიიღებს მოგებას ფსონის ოდენობის შესაბამისად.

 • მოთამაშეს უფლება აქვს ნებისმიერ დროს შეწყვიტოს თამაში და მოითხოვოს მოგებული თანხა.
 • მინიმალური ფსონი - 0.20 ლარი
 • მაქსიმალური ფსონი - 40 ლარი

 

Atronic

ამ ტიპის აპარატებით მოთამაშეს შესაძლებლობა აქვს ითამაშოს რამდენიმე სახეობის იდენტური ტიპის თამაში.

 • მინიმალური ფსონი - 1 თეთრი
 • მაქსიმალური ფსონი - 100 ლარი

 

Mercur

ამ ტიპის აპარატებით მოთამაშეს შესაძლებლობა აქვს ითამაშოს რამდენიმე სახეობის იდენტური ტიპის თამაში.

 • მინიმალური ფსონი - 1 თეთრი
 • მაქსიმალური ფსონი - 100 ლარი

 

Apex

ამ ტიპის აპარატებით მოთამაშეს შესაძლებლობა აქვს ითამაშოს რამდენიმე სახეობის იდენტური ტიპის თამაში.

 • მინიმალური ფსონი - 1 თეთრი
 • მაქსიმალური ფსონი - 100 ლარი

 

Interblock

ამ ტიპის აპარატებით მოთამაშეს შესაძლებლობა აქვს ითამაშოს რამდენიმე სახეობის იდენტური ტიპის თამაში.

 • მინიმალური ფსონი - 0.20 ლარი
 • მაქსიმალური ფსონი - 40 ლარი