თამაშები
სამორინე ივერია თბილისის სამაგიდო თამაშები
პოკერი (6 კარტიანი)

თამაში მიმდინარეობს 52 კარტიანი ერთი დასტა ბანქოთი. მაგიდაზე განლაგებულია 6 ბოქსი. თითოეული ბოქსი მოიცავს ფსონების დასადებ ორ ნაწილს. პირველი „ანტე“, რომელშიც დევს თავდაპირველი ფსონი და მეორე „ბეთი“, რომელშიც თამაშის შემთხვევაში იდება „ანტეს“ ორმაგი თანხა.

 • მოთამაშეს აქვს უფლება გააგრძელოს ან შეწყვიტოს თამაში.
 • მინიმალური ფსონი - 10 აშშ დოლარი
 • მაქსიმალური ფსონი - 25 000 აშშ დოლარი
 
პოკერი (ტეხასური)

თამაში მიმდინარეობს 52 კარტიანი ერთი დასტა ბანქოთი. მაგიდაზე განლაგებულია 6 ბოქსი. თითოეული ბოქსი მოიცავს ფსონების დასადებ ორ ნაწილს. პირველი „ანტე“, რომელშიც დევს თავდაპირველი ფსონი და მეორე „ბეთი“, რომელშიც თამაშის შემთხვევაში იდება „ანტეს“ ორმაგი თანხა.

 • მოთამაშეს აქვს უფლება გააგრძელოს ან შეწყვიტოს თამაში.
 • მინიმალური ფსონი - 5 აშშ დოლარი
 • მაქსიმალური ფსონი - 2000 აშშ დოლარი
 
პოკერი (რუსული)

თამაში მიმდინარეობს 52 კარტიანი ერთი დასტა ბანქოთი. თამაშში დილერის წინააღმდეგ თამაშობს ოთხი მოთამაშე. თითოეული ბოქსი მოიცავს ფსონების დასადებ ორ ნაწილს. პირველი „ანტე“, რომელშიც დევს თავდაპირველი ფსონი და მეორე „ბეთი“, რომელშიც თამაშის შემთხვევაში იდება „ანტეს“ ორმაგი თანხა.

 • მოთამაშეს აქვს უფლება გააგრძელოს ან შეწყვიტოს თამაში.
 • მინიმალური ფსონი - 10 აშშ დოლარი
 • მაქსიმალური ფსონი - 25 000 აშშ დოლარი
 
ბაკარა

კარტი რიგდება სპეციალური ყუთიდან, რომელიც შეიცავს 6 ერთმანეთში არეულ 2 ნაწილად გაყოფილ ბანქოს დასტას. თამაშში მონაწილეობს ბანქოს პირველი ნაწილი. მოთამაშე აკეთებს ფსონს „მოთამაშის მოგებაზე“, „ბანკის მოგებაზე“ ან თანაბარ რეზულტატზე. არ შეიძლება ერთდროულად ფსონის დადება მოთამაშეზე და ბანკზე, ხოლო თუ დევს ფსონი თანაბარ რეზულტატზე, ამ შემთხვევაში შეიძლება დაიდოს კიდევ ერთი ფსონი მოთამაშეზე ან ბანკზე.

 • მინიმალური ფსონი - 10 აშშ დოლარი
 • მაქსიმალური ფსონი - 1000 აშშ დოლარი
 
ბლექ ჯეკი

თამაშობს ექვსი დასტა ბანქო. მაგიდაზე განლაგებულია 7 ბოქსი. მოთამაშეს უფლება აქვს ითამაშოს მინიმუმ ერთ და მაქსიმუმ შვიდ ბოქსზე სურვილის მიხედვით. თუ მოთამაშეს არ აკმაყოფილებს თავისი ქულა, მას შეუძლია გაანახევროს ფსონი და შეწყვიტოს თამაში.

 • მინიმალური ფსონი - 10 აშშ დოლარი
 • მაქსიმალური ფსონი - 2000 აშშ დოლარი
 
ამერიკული რულეტი

მაგიდაზე სპეციალური თავისებური თანმიმდევრობით განლაგებულია 37 რიცხვი (0-დან 36-ის ჩათვლით). ამერიკულ რულეტზე მოთამაშე თავისი შეხედულებისამებრ იღებს ფერადი „ფიშკების“ გარკვეულ რაოდენობას და ათავსებს მას (მათ) სათამაშო ველზე მისთვის სასურველ ციფრებზე ან სხვა კომბინაციებზე. დილერი უშვებს ბურთს (ე.წ. „სპინს“). მოთამაშეს ამის შემდეგაც აქვს ფსონების დადების უფლება მანამდე, ვიდრე დილერი გამოაცხადებს რომ „შეწყდა ფსონების მიღება“.

 • მინიმალური ფსონი - 50 აშშ ცენტი
 • მაქსიმალური ფსონი - 1000 აშშ დოლარი

 

სამორინე ივერია თბილისის სლოტ აპარატები
Apex

აპარატზე წარმოდგენილი თამაშები: APEX EVO03

 • მინიმალური ფსონი - 1 თეთრი
 • მაქსიმალური ფსონი - 100 ლარი
 
EGT - Eurogames Technology

აპარატზე წარმოდგენილი თამაშები: Egt-vs12, Fruit Collection, Green Collection, Premier Multi-1/3, Stork, Vega Orange, Vega Vision Multi-5. 

 • მინიმალური ფსონი - 1 თეთრი
 • მაქსიმალური ფსონი - 60 ლარი
 
Merkur

აპარატზე წარმოდგენილი თამაშები: MerkurMulti. 

 • მინიმალური ფსონი - 1 თეთრი
 • მაქსიმალური ფსონი - 100 ლარი
 
IGT International

აპარატზე წარმოდგენილი თამაშები: Game King 6.0. 

 • მინიმალური ფსონი - 1 თეთრი
 • მაქსიმალური ფსონი - 100 ლარი
 
Novomatic

აპარატზე წარმოდგენილი თამაშები: Gaminator Cobra 1/2/3/4/5, ImperaLineHD6, MagicGamesHD SuperVIP, NLI 3.1.0 INT, Novo Multi Roulette, NovoLine Interactive Mix 2/3, Premium-V+ Gaminator I/4/5, S2PREMVP7T. 

 • მინიმალური ფსონი - 1 თეთრი
 • მაქსიმალური ფსონი - 200 ლარი
 
Gambee

აპარატზე წარმოდგენილი თამაშები: Icit Roulette. 

 • მინიმალური ფსონი - 20 თეთრი
 • მაქსიმალური ფსონი - 40 ლარი