თამაშები
სამორინე ივერია ბათუმის სამაგიდო თამაშები
პოკერი (6 კარტიანი)

თამაში მიმდინარეობს 52 კარტიანი ერთი დასტა ბანქოთი. მაგიდაზე განლაგებულია 6 ბოქსი. თითოეული ბოქსი მოიცავს ფსონების დასადებ ორ ნაწილს. პირველი „ანტე“, რომელშიც დევს თავდაპირველი ფსონი და მეორე „ბეთი“, რომელშიც თამაშის შემთხვევაში იდება „ანტეს“ ორმაგი თანხა.

 • მოთამაშეს აქვს უფლება გააგრძელოს ან შეწყვიტოს თამაში.
 • მინიმალური ფსონი - 10 აშშ დოლარი
 • მაქსიმალური ფსონი - 2000 აშშ დოლარი
 
პოკერი (ტეხასური)

თამაში მიმდინარეობს 52 კარტიანი ერთი დასტა ბანქოთი. მაგიდაზე განლაგებულია 6 ბოქსი. თითოეული ბოქსი მოიცავს ფსონების დასადებ ორ ნაწილს. პირველი „ანტე“, რომელშიც დევს თავდაპირველი ფსონი და მეორე „ბეთი“, რომელშიც თამაშის შემთხვევაში იდება „ანტეს“ ორმაგი თანხა.

 • მოთამაშეს აქვს უფლება გააგრძელოს ან შეწყვიტოს თამაში.
 • მინიმალური ფსონი - 10 აშშ დოლარი
 • მაქსიმალური ფსონი - 2000 აშშ დოლარი
 
პოკერი (რუსული)

თამაში მიმდინარეობს 52 კარტიანი ერთი დასტა ბანქოთი. თამაშში დილერის წინააღმდეგ თამაშობს ოთხი მოთამაშე. თითოეული ბოქსი მოიცავს ფსონების დასადებ ორ ნაწილს. პირველი „ანტე“, რომელშიც დევს თავდაპირველი ფსონი და მეორე „ბეთი“, რომელშიც თამაშის შემთხვევაში იდება „ანტეს“ ორმაგი თანხა.

 • მოთამაშეს აქვს უფლება გააგრძელოს ან შეწყვიტოს თამაში.
 • მინიმალური ფსონი - 10 აშშ დოლარი
 • მაქსიმალური ფსონი - 2000 აშშ დოლარი
 
ბლექ ჯეკი

თამაშობს ექვსი დასტა ბანქო. მაგიდაზე განლაგებულია 7 ბოქსი. მოთამაშეს უფლება აქვს ითამაშოს მინიმუმ ერთ და მაქსიმუმ შვიდ ბოქსზე სურვილის მიხედვით. თუ მოთამაშეს არ აკმაყოფილებს თავისი ქულა, მას შეუძლია გაანახევროს ფსონი და შეწყვიტოს თამაში.

 • მინიმალური ფსონი - 10 აშშ დოლარი
 • მაქსიმალური ფსონი - 10 000 აშშ დოლარი
 
ამერიკული რულეტი

მაგიდაზე სპეციალური თავისებური თანმიმდევრობით განლაგებულია 37 რიცხვი (0-დან 36-ის ჩათვლით). ამერიკულ რულეტზე მოთამაშე თავისი შეხედულებისამებრ იღებს ფერადი „ფიშკების“ გარკვეულ რაოდენობას და ათავსებს მას (მათ) სათამაშო ველზე მისთვის სასურველ ციფრებზე ან სხვა კომბინაციებზე. დილერი უშვებს ბურთს (ე.წ. „სპინს“). მოთამაშეს ამის შემდეგაც აქვს ფსონების დადების უფლება მანამდე, ვიდრე დილერი გამოაცხადებს რომ „შეწყდა ფსონების მიღება“.

 • მინიმალური ფსონი - 1 დოლარი
 • მაქსიმალური ფსონი - 500 აშშ დოლარი

 

სამორინე ივერია ბათუმის სლოტ აპარატები
Apex

აპარატზე წარმოდგენილი თამაშები: APEX EVO03. 

 • მინიმალური ფსონი - 1 თეთრი
 • მაქსიმალური ფსონი - 100 ლარი
 
Casino Technology

აპარატზე წარმოდგენილი თამაშები: Mega Jack. 

 • მინიმალური ფსონი - 20 თეთრი
 • მაქსიმალური ფსონი - 42 ლარი
 
EGT - Eurogames Technology

აპარატზე წარმოდგენილი თამაშები: Egt-vs12, Fruit Collection, Green Collection, Premier Multi-1/3/4/7, Vega Orange, Vega Vision Multi-5/6, Vega Vision+ Multi-5. 

 • მინიმალური ფსონი - 1 თეთრი
 • მაქსიმალური ფსონი - 60 ლარი
 
   Gambee

   აპარატზე წარმოდგენილი თამაშები: Icit Roulette.

   • მინიმალური ფსონი - 20 თეთრი
   • მაქსიმალური ფსონი - 40 ლარი
    
   IGT International

   აპარატზე წარმოდგენილი თამაშები: Diversity HD 3/4. 

   • მინიმალური ფსონი - 1 თეთრი
   • მაქსიმალური ფსონი - 52.50 ლარი
    
   Novomatic

   აპარატზე წარმოდგენილი თამაშები: MagicGamesHD SuperVIP, NLI 3.1.0 INT PED 1/2, Premium-V+ Gaminator/Mix 2, PremiumV+Gaminator1/4/5, S2PREMVP7T. 

   • მინიმალური ფსონი - 1 თეთრი
   • მაქსიმალური ფსონი - 200 ლარი